Årets Fleche Nordique flyttas till 2021

IOGT/NTO Skövde låter meddela att årets Fleche Nordique flyttas till 2021 för att följa Folkhälsomyndighetens råd för idrottsverksamhet och rekommendationer från Randononneurs Sverige.

Ytterligare motivering

Med anledning av den pågående pandemin är det mycket som talar emot att detta lopp genomförs.

  • Lagcykling med upp till 5 cyklister per lag
  • Alla cyklister har målgång på Billingen
  • Gemensam middag efter loppet, 100-125 deltagare
  • Deltagare från hela Sverige.
  • Cyklister från Norden och Europa kan inte deltaga pga stängda gränser
  • Ev olyckor skulle belasta en redan hårt ansträngd sjukvård
  • Svårt att förutse pandemins utveckling

Från Folkhälsomyndigheten hemsida, https://www.folkhalsomyndigheten.se/:

Överväg att ställa in om det innebär deltagande från andra länder eller andra delar av Sverige. Lokala arrangemang kan genomföras som vanligt. Arrangören av verksamheten ska ta hänsyn till råden ovan samt göra en riskbedömning.

Brevethelg Skåne ställs in

BeGe Bengt Göran Olsson Randonneur Vest meddelar att även det arrangemang som planerats helgen den 30 April – 3 Maj ställs in med hänvisning till Folkhälsomyndighetens råd för idrottsverksamhet och rekommendationer från Randononneurs Sverige.